Naturopplevelser

Naturen er magisk. Den gir oss unike opplevelser og bilder vi kan ha med oss på netthinnen  i mange år. Gudbrandsdalen er et eldorado for natur og friluftsinteresserte, vinter som sommer.