Andreas bor i Oslo men har hytte på Sjusjøen. Han vil ikke eie egen bil. Derfor låner han bil når han trenger det. Veldig praktisk sier han.

les mer