Den svært så populære forfatteren Lars Mytting lar seg inspirere av Gudbrandsdalen når han skriver. Selv har han vokst opp i nærheten av der handlingen i boken «Søsterklokkene» utspiller seg.

les mer