I Lillehammer og Gudbrandsdalen finnes en rekke musikk, kultur og matfestivaler i løpet av sommeren og høsten. Her er det mye å se frem til.

les mer