I mange hundre år har forfattere og kunstnere latt seg inspirere i Gudbrandsdalen. Nobelprisvinnere, verdenskjente kunstnere og musikere. Hvorfor er det slik?

les mer